Privatlivspolitik

LEJKA ApS
Jagtvej 157
2200 København N
CVR-nr. 41354755

Hos LEJKA prioriteres datasikkerhed og fortrolighed højt. I vores privatlivspolitik kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine oplysninger, når du bruger vores platform og anvender de forskellige tjenester og funktioner, som tilbydes på lejka.dk.


1. DATAANSVAR

LEJKA er dataansvarlig for behandlingen af alle dine personoplysninger.

Vores juridiske oplysninger er som følger:

Depositum ApS
Jagtvej 157
2200 København N
CVR-nr. 41354755

1.1. LEJKA som databehandler

I nogle tilfælde er LEJKA databehandler på vegne af brugerne af vores platform. I tilfælde hvor LEJKA er databehandler, agerer vi efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I sådanne tilfælde er denne privatlivspolitik ikke til anvendelse for behandlingen.


1.2 Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leverencen af vores ydelser kan LEJKA behandle følgende oplysninger om dig:

Juridiske ydelser:

Hvis du er bruger af LEJKAs platform, eller er potentiel bruger, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning og levere den bedst mulige brugeroplevelse til dig.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke dækket af databeskyttelsesforordningen, men LEJKA kan dog efter omstændighederne behandle et selskabs identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, bl.a. navn, e-mailadresse, telefonnummer, privatadresse, stilling, uddannelsesbaggrund og relevante oplysninger om vores forretningsmæssige relation.

Derudover behandler vi oplysninger om finansielle forhold, som dækker betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Det retslige grundlag for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Afhængig af de tilhørende, konkrete omstændigheder i den eller de sager, som vi bistår dig med på vores platform, behandler vi ligeledes følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f,  samt eventuelle oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da vi som juridisk virksomhed er underlagt pligter i henhold til Bekendtgørelsen af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (herefter Hvidvaskloven), vil vi i denne forbindelse - med visse af vores juridiske ydelser - behandle personoplysninger, herunder identitetsoplysninger, f.eks. navn, CPR-nr. og pasnummer. LEJKA behandler udelukkende identitetsoplysninger indhentet efter Hvidvaskloven med det formål at opfylde vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne vil aldrig blive brugt til kommercielle formål. Det retslige grundlag for denne behandling er Hvidvaskloven.

Vi henviser i denne forbindelse til vores forretningsbetingelser.

LEJKAs nyhedsservice:

Vi indsamler bl.a. dine oplysninger, så vi kan tilmelde dig nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at fremsende brochurer, invitationer og andre informationer om vores tjenester og platform.

Hvis vi ønsker at benytte dine oplysninger til andre formål (f.eks. til markedsføring), vil du blive informeret herom, og vi indhenter som udgangspunkt altid dit samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Derudover kan du til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage.

Skulle du blive tilmeldt vores nyhedsbrev på e-mail, behandler vi dit navn, e-mailadresse, virksomhed, organisation, uddannelsessted, stilling, sprogpræference samt interesseområder. Det retslige grundlag er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

I nogle tilfælde bruger vi dine personoplysninger til at udsende kundetilfredshedsundersøgelser på baggrund af vores legitime interesse i at optimere vores rådgivning og platform, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan til enhver tid vælge at framelde dig modtagelse af kundetilfredshedsundersøgelser ved at kontakte os eller klikke på linket nederst i mailen.

LEJKA deler dine oplysninger med samarbejdspartnere, som inkluderer webinarudbydere og nyhedsbrevsservices. Hvis du har meldt dig til et webinar på vores platform, har du via din tilmelding modtaget besked om, hvem denne webinarudbyder er og hvilken betydning det har for behandlingen af dine personoplysninger.

LEJKAs hjemmeside:

Venligst bemærk, at det er en nødvendighed, at du opgiver visse personoplysninger for at kunne benytte vores platform og dens funktioner. Det vil tydeligt fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatoriske eller valgfrie.

Hvis afgivelsen af dine personoplysninger er obligatoriske, vil det tydeligt fremgå ved at det pågældende felt er markeret med en stjerne (*). Hvis du benytter muligheden for ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du risikere ikke have adgang den eller de ønskede funktion(er). Eksempelvis har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne svare på henvendelser fra dig.

Vi bruger desuden cookies på vores hjemmeside. Læs mere om dette i vores cookieinformation.


2. MODTAGERE

I nogle tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til LEJKAs samarbejdspartnere og leverandører, herunder it-leverandører, markedsføringsbureauer, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser, leverandører af nyhedsbrevservice mv. Samarbejdspartnere behandler udelukkende dine personoplysninger på vegne af LEJKA og i overensstemmelse med vores instrukser.

LEJKA kan ligeledes videredrage dine informationer til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt dette, eller hvis det er en del vores ydelse. Det kan f.eks. være til politiet, SKAT andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, advokatvirksomheder, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere. I forbindelse med, at vi indsætter modtagne midler på en konto, har vi pligt til at videregive brugerens identitet og oplysninger til det aktuelle pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler dette efter Hvidvaskloven.


3. TREDJELANDE

LEJKA overfører ikke personlige oplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), med mindre det er nødvendigt i den aktuelle sag. Det kan f.eks. være fordi vi i forbindelse med behandling af din sag er nødt til at inddrage eksterne forbindelsesadvokater, rådgivere, banker eller forsikringsselskaber for at kunne levere den ønskede service til vores brugere. Det kan i samme forbindelse også potentielt være nødvendigt at involvere relevante udenlandske myndigheder mv. Denne form for ad hoc-overdragelse af personoplysninger vil foregå i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e. Ved overdragelse af personoplysninger i lignende situationer vil vi sikre os, at der er et grundlag for overførsel, og at du vil blive informeret om dette.


4. SIKKERHED

LEJKA har høje standarder for din sikkerhed, ikke mindst når det kommer til beskyttelse af dine personoplysninger. Derfor har vi iværksat interne procedurer og politikker, der skal være med til at sikre, at vi lever op til vores egne høje sikkerhedsstandarder og derved opfylder de krav, der følger af implementering af nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi gør vores bedste for at passe på dine personoplysningers kvalitet og integritet. Har du behov for at sende os personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du anvender kryptering, f.eks. sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word- eller PDF-format).

4.1. Opbevaring og sletning

LEJKA sletter alle personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem til et eller flere af de formål beskrevet ovenfor.

Særlige lovregler, herunder i f.eks. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan til gengæld give os pligt eller ret til at oplagre dem i længere tid end normalt. Oplysningerne kan behandles og opbevares endnu længere, hvis de er blevet anonymiseret.

Personoplysninger indhentet efter Hvidvaskloven opbevares i 5 år efter kundeforholdets ophør og slettes straks derefter.


5. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger, som vi behandler - dog med visse undtagelser, som er fastlagt i lovgivningen. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af personoplysningerne eller til at bede LEJKA om at sætte en begrænsning for behandlingen af oplysningerne.

Hvis du beder om det, vil LEJKA uden videre slette dine personoplysninger. Vi vil gøre det uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et alternativt grundlag, f.eks. hvis behandlingen er en nødvendighed for at kunne fastlægge et eventuelt retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at kunne besvare en direkte henvendelse fra dig.

Under særlige omstændigheder kan du anmode om, at vi overdrager dig en kopi af dine personoplysninger i et organiseret, almindeligt anvendt og læsbart format, og anmode om at få overført informationerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis LEJKA behandler dine personoplysninger efter modtagelse af dit samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage. Dette kan bl.a. ske ved at du kontakter os. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, vil vi stoppe med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen og/eller opbevaringen af dine personoplysninger. En tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, som er sket før din tilbagekaldelse af samtykket. Hvis du ønsker at benytte dine rettigheder som beskrevet, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

LEJKA beder om, at du i forbindelse med dine henvendelser vedrørende rettigheder, giver os de nødvendige oplysninger, så vi kan behandle din henvendelse korrekt. Dette inkluderer opgivelse af dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi på baggrund af dette kan identificere dig og respondere på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse så hurtigt, som vi kan.

Hvis du er uenig i måden, hvorpå vi behandler eller har behandlet dine personoplysninger, eller de formål, som vi behandler oplysningerne med, er du velkommen til at kontakte os. Du har også mulighed for at indsende en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk


6. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER MV.

På vores hjemmeside www.lejka.dk er der links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. LEJKA er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne organisationer eller individers hjemmesider eller for deres metoder for indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.


7. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage opdateringer og ændringer i nærværende privatlivspolitik grundet signifikante ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, forbedrede funktioner eller for at videreudvikle hjemmesiden og vores platform generelt.


8. KONTAKT

Skriv til info@lejka.dk med “Privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre, tilrette eller slette personlige oplysninger, som vi har registreret om dig. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser og henvendelser fra os, eller hvis du i øvrigt har generelle spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.


9. IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende privatlivspolitik er gældende pr. 8. september 2020.