Gode råd om fraflytningssyn og fraflytningsrapport

Med et fraflytningssyn og en fraflytningsrapport kan udlejer og lejer opnå et fælles udgangspunkt for hvordan et lejemål skal istandsættes. LEJKA tilbyder jer en guide med gode råd, så I kan undgå konflikter. Læs med her for at blive klogere!

Skærmbillede 2023 06 20 165620

Hvad sker der ved fraflytning?

De fleste udlejere og lejere vil gå langt for at undgå problemer i forbindelse med fraflytningen. Alligevel viser statistikken, at rigtig mange konflikter opstår netop på det tidspunkt. Det skyldes ofte, at udlejer og lejer ikke kan blive enig omkring hvad der skal istandsættes og hvem som skal hæfte for det. Med et fraflytningssyn og en fraflytningsrapport kan udlejer og lejer blive enige. LEJKA anbefaler derfor at alle lejeforhold sætter sig ind i hvordan de afholder den perfekte fraflytning!

4 tips til den perfekte fraflytning

1. Tal sammen i god tid før kontrakten udløber
Alt for ofte oplever man desværre, at udlejere og lejere ryger uklar med hinanden, fordi de ikke har forberedt sig grundigt nok på fraflytningen. En løbende dialog mellem udlejer og lejer er i det hele taget den allerbedste medicin mod uenigheder i et lejeforhold. Ved at tale sammen med jævne mellemrum kender I hinandens ønsker og forventninger, og risikoen for konflikter minimeres.

2. Afhold et fraflytningssyn
Fraflytningssynet er en status på lejemålets tilstand, og det bør principielt altid foregå efter at lejer har afleveret nøglerne. Her I artiklen gennemgår vi processen i detaljer. Hvis du som udlejer har mere end ét lejemål, er du forpligtet til at invitere din lejer til et fraflytningssyn. Har du kun et enkelt lejemål, er det ikke obligatorisk at invitere lejeren - men det kan alligevel være en god idé.

3. Hav styr på depositummet
Som lejer skal du aflevere boligen i samme stand, som da du flyttede ind. Du skal dog ikke betale for almindelig slitage på f.eks. køkken eller gulve. Hvis der er opstået skader, der skyldes misligholdelse fra lejers side, kan udlejeren fratrække omkostningerne i depositummet. Udlejeren har pligt til at lave en fraflytningsrapport, som sendes til lejeren. Derefter skal udlejeren sende en opgørelse over kravet og modregne det i lejerens depositum. Depositummet bliver dog først endeligt opgjort, når lejemålet er færdigistandsat. Derfor kan du som lejer ikke regne med at få pengene tilbage, samme dag du flytter ud. Lejeloven angiver ikke specifikt, hvor længe en udlejer må beholde depositummet, men 1-2 måneder fra fraflytningsdagen er ikke usædvanligt.

4. Aftal hvordan nøglerne skal afleveres
Som lejer har du pligt til at aflevere nøglerne samme dag, du flytter ud af boligen. Hvis nøglerne ikke bliver afleveret, kan udlejeren kræve, at der fortsat bliver betalt en del af huslejen og varmeregningen frem til nøglerne bliver afleveret. Derfor er det en god idé at aftale, hvordan I rent praktisk planlægger overdragelsen af nøglerne. Det kunne f.eks. være i forbindelse med et fraflytningssyn.

Hvorfor fraflytningssyn og fraflytningsrapport?

Udlejere skal afholde fraflytningssynet senest to uger efter at fraflytningen har fundet sted. Typisk er det oplagt at afholde det i forbindelse med aflevering af nøgler når lejer flytter ud. Uanset hvornår det afholdes, skal lejemålet være ryttet. Udlejer man mere end et lejemål, har man lovmæssigt krav på at afholde fraflytningssyn og at udarbejde en fraflytningsrapport. Dette blev vedtaget i forbindelse med de seneste ændringer af lejeloven i juli 2015.

Dog anbefaler vi et fraflytningssyn og en fraflytningsrapport til alle lejemål. Ved at fastslå et lejemåls stand ved fraflytning, kan udlejer og lejer lettere blive enige omkring lejemålets stand og fordeling af depositum. Den fælles gennemgang og dokumentation kan forhindre uoverensstemmelser, så begge parter kan komme videre på god fod. 

Husk også indflytningssyn og indflytningsrapport

Husker man at afholde et indflytningssyn samt at udfylde en indflytningsrapport, er man bedre stillet ved fraflytning. Hvis udlejer og lejer har dannet det fælles indledende udgangspunkt, er det nemlig lettere at blive enige omkring lejemålets stand og hvem som skal hæfte for hvad. Læs mere og få gode råd, i vores artikel omkring indflytningssyn og indflytningsrapport.

Med LEJKAs gratis, digitale indflytningsrapport ved hånden, kan man nemt danne sig et overblik over lejemålet.  Indflytningsrapporten kan udfyldes og tilgås på Mit LEJKA på lejka.dk, på telefon, tablet og computer. Ved fraflytning kan udlejer og lejer nemt sammenligne standen i alle dele af lejemålet, ved at tage udgangspunkt i den digitale indflytningsrapport. 

Hvordan afholdes et fraflytningssyn?

Når man afholder et fraflytningssyn skal man sammenligne et lejemålets stand ved indflytning med dets stand ved fraflytning. Udlejer kan kræve istandsættelse af de fejl og mangler i lejemålet, som ikke er dokumenteret i indflytningsrapporten. Det er vigtigt at hele lejemålet er dokumenteret, da det skal kunne bevises at der er opstået eventuelle skader i lejemålet.

Sammen skal udlejer og lejer blive enige om hvorledes der er mangler der skal udbedres, samt hvem der skal stå til ansvar for dette økonomisk. Manglerne kan være forårsaget af manglende vedligeholdelse eller som følge af misligholdelse. Hos LEJKA anbefaler vi at tage billeder, for at dokumentere lejemålets stand ved fraflytning. På den måde bliver det også nemmere at sammenligne med standen ved indflytning. Er man uenig om nogle istandsættelseskrav, kan billeder være en stor hjælp.

Krav til fraflytningsrapport

En fraflytningsrapport som beskriver og dokumentere lejemålets stand skal udformes. I rapporten skal man som udlejer dokumentere og beskrive eventuelle skader, som er forårsaget af lejeren. Som sagt vil dette typisk være forhold, som ikke er dokumenteret i indflytningsrapporten. Dog skal lejer ikke hæfte for almindelig slid og ælde. Hvis der er enkelte små ridser eller mærker i lejemålet, behøves de altså ikke at blive dokumenteret. Lejer skal nemlig ikke hæfte for disse brugsskader.

Dog er det vigtigt at alle andre forhold dokumenteres. Kan man som udlejer bevise at man ikke er ansvarlig, vil lejer skulle hæfte for istandsættelsen. Når noget er gået i stykker, når maling er meget krakelleret eller når rengøring er meget mangelfuld, skal det altså dokumenteres. De større problematiske forhold, som eksempelvis skimmelsvarm, skal også altid dokumenteres grundigt i fraflytningsrapporten. Forhold som disse er meget dyre at udbedre, så dokumentationen er helt afgørende. Jo mere omfattende en skade er, jo vigtigere er dokumentationen. Det er nemlig i sidste ende den som afgør hvem der skal hæfte for istandsættelsen. 

Lejelovens krav til fraflytningssyn

  1. Udlejer skal indkalde lejer til fraflytningssyn senest to uger efter fraflytning
  2. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med mindst 1 uges varsel. LEJKA anbefaler at der indkaldes via mail, så den rettidige indkaldelse nemt kan dokumenteres
  3. Lejer skal modtage fraflytningsrapport med istandsættelseskrav mindst to uger efter fraflytningssynet. Lejer skal kvitterer for at have modtaget denne, men underskriften betyder ikke at lejer skal være enig i kravene

Hvis kravene ikke overholdes, mister udlejer retten til at anvende lejers depositum til istandsættelse af lejemålet.

Hvis lejer ikke møder op til fraflytningssyn
Hvis lejer ikke møder op til synet, men er blevet indkaldt, skal udlejer afholde synet alene. Udlejer kan også indkalde til et nyt syn, men det skal fortsat finde sted inden for to uger efter lejers fraflytning. Det anbefales derfor at udlejer afholder synet alene i dette tilfælde. Hvis lejer ikke møder op, skal udlejer fortsat sende fraflytningsrapporten inden for to uger efter fraflytningssynet. Lejer har nemlig stadig krav på dokumentationen. Som bruger af LEJKA, kan man dele dokumenter med hinanden digitalt. Dette er oplagt, når det kommer til deling af fraflytningsrapporten.

Forkortet varsel for fraflytningssyn
Der kan mellem udlejer og lejer indgås en aftale om at afholde et fraflytningssyn med forkortet varsel. Dette kan være relevant, hvis udlejer skal leje ud til en ny, eller hvis lejer ikke kan være til stede på det efterspurgte tidspunkt. LEJKA anbefaler at denne forespørgsel og aftale finder sted skriftligt, for eksempel via mail.

Hvad er en flytteopgørelse?

Der er mange som forveksler en flytteopgørelse med en fraflytningsrapport. Dog er det to forskellige dokumenter, som der er forskellige regler til. Fraflytningsrapporten skal fremsendes til lejer senest to uger efter fraflytningssynet. Derimod er der ikke noget præcist krav til hvornår flytteopgørelsen skal sendes. Flytteopgørelsen er nemlig et dokument som fungerer som fraflytningsregning. Udlejer skal her vise de beløb som er blevet brugt på at istandsætte lejemålet.

Dokumentet skal grundigt dokumenterer hvilke beløb som er blevet brugt på hvad i forhold til istandsættelse. Flytteopgørelsen kan typisk først fremsendes et til to måneder efter fraflytningen, da regningen ofte vil afvente afregning fra håndværkere, malere mv.

 

LEJKA hjælper, når I ikke er enige

Hvis enighed mellem udlejer og lejer ikke er opnået ved fraflytningssynet, og lejer er uenig i udlejers krav som de fremgår af fraflytningsrapporten, kan I kontakte LEJKA. Vi kan hjælpe jer med at nå til enighed, så I undgår Huslejenævnet. Tages sagen videre i retten, kan det blive en omkostningstung og langsom proces der kan tage op til flere år og koste tusindevis af kroner. 

LEJKA kan spare jer tid og penge - uanset om I er brugere af vores platform eller ej. Vi tilbyder hurtig og uvildig konfliktløsning, så I undgår lange konflikter. Vores juridiske eksperter kan også give jer juridisk rådgivning før, under og efter lejeforholdet.

Klik på telefonen, for at kontakte os!