Rådgivning til udlejere og lejere

Når der er opstået skader i lejemålet

Opstår der skader i et lejemål, skal man enten straks eller hurtigst muligt anmelde skaderne til udlejeren, ellers risikerer man som lejer at blive erstatningsansvarlig.

Repair V2 2

Uanset, hvordan skader er opstået i lejemålet, skal disse skader straks anmeldes til udlejeren, hvis skaderne kræver øjeblikkelig handling, for at de ikke forværres.

Lejelovens §25, stk. 3

Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren.  Andre skader skal han anmelde uden ugrundet ophold.

Kræver skaderne ikke øjeblikkelig handling, skal de anmeldes til udlejeren, uden ugrundet ophold. Det vil sige, at skaderne skal anmeldes hurtigst muligt. Anmelder man som lejer ikke skader, man har pligt til at anmelde, vil man være erstatningsansvarlig, uanset at skaderne er opstået, uden at man som lejer har været ansvarlig for dem.

TBB2015.279

Frederiksberg Rets dom 24. februar 2015

Resume

Lejeren, L, underretter udlejeren, U, om, at der er et kakerlakangreb i L’s lejlighed. U tager herefter kontakt til en skadedyrskonsulent, som besigtiger lejemålet. Skadedyrskonsulenten konkluderer, at angrebet er så voldsomt, at det må have været i gang i flere måneder. Da nedkæmpningen af kakerlakangrebet går i gang, fraflytter L lejemålet, og U rejser herefter et krav om, at L skal erstatte de skader, som kakerlakkerne har påført lejemålet samt de tilstødende lejemål. L mener imidlertid ikke, at L har handlet på en måde, som kan gøre L erstatningsansvarlig.

I byrettens dom er der skrevet:

Da L først anmelder skadedyrsangrebet få dage inden, at det bliver konkluderet, at angrebet har stået på i månedsvis, har L udvist en adfærd, som gør, at L er erstatningsansvarlig for udgifterne til skadedyrsbekæmpelsen i både L’s og de omkringliggende lejemål. Da det i en længere periode heller ikke har været muligt at udleje lejligheden på grund af skadedyrsangrebet, skal L ligeledes betale leje frem til den måned, hvor lejemålet igen står klar til udlejning.

Konklusion

Skader i lejemålet skal straks meldes til udlejeren, hvis de kræver øjeblikkelig handling. Kræver skaderne ikke øjeblikkelig handling, skal de anmeldes til udlejeren hurtigst muligt. Sker dette ikke, kan lejeren blive erstatningsansvarlig, uanset hvordan skaderne er opstået.