Rådgivning til lejere

Lejerens ændringer af lejemålet

Man har som lejer flere muligheder for at foretage ændringer i et lejemål. Nogle ændringer kræver ikke udlejerens samtykke, mens andre gør. Vælger man som lejer at lave ændringer, skal man være klar over, at det kan få økonomisk betydning ved fraflytning, ellers hvis ændringerne er grund til skade i lejemålet.

Skærmbillede 2023 06 21 145835

Ønsker man som lejer at ændre det lejemål, man bor i, har man forholdsvis brede muligheder. Det betyder, at man som lejer både må male vægge og bore huller. Det gælder dog ikke ved fremleje, hvor man som fremlejetager ikke må ændre på lejemålets udseende.

Vælger man som lejer at lave ændringer, kan der imidlertid være et krav om, at lejligheden skal reetableres ved fraflytning. Det vil sige, at den skal males i samme farver, som den var tidligere, og samtidig skal hullerne, der er boret, udbedres.

Som lejer er det vigtigt at læse lejekontraktens § 11 om særlige vilkår, da der her kan være krav til, at malingen kun må være i lyse farver eller hvilken glans, der skal være i malingen. Ligeledes vil det som lejer være smart at holde sig fra at bore i døre og paneler, da disse huller senere kan blive en dyr omgang ved fraflytning, fordi de er svære eller umulige at reparere.

Vil man som lejer foretage ændringer af lejemålet, der er mere omfattende end maling eller boring, skal man have udlejerens samtykke.

Lejelovens § 28

Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke foretage ændringer af det lejede eller anbringe andre indretninger eller genstande end de i §§ 29 og 30 nævnte.

Det vil sige, at hvis man ikke har udlejerens samtykke, før man gennemfører større ændringer, kan udlejeren i nogle tilfælde ophæve lejekontrakten, med henvisning til at man har misligholdt lejeforholdet.

U.2002.1899

Vestre Landsrets dom af 27. maj 2002

Resume:

Lejeren, L, har boet i det samme lejemål i 25 år. I lejekontrakten er det anført, at det er L’s ansvar at vedligeholde lejemålet. Da udlejeren, U, hæver lejen, klager L til huslejenævnet, som derfor besigtiger lejligheden. Her bliver det noteret, at lejemålet er i dårlig stand og ikke er vedligeholdt. Ligeledes har L fjernet et vindue og dørpartiet mellem stuen og altanen. Derfor ophæver U lejekontrakten med L, da L ikke vil udbedre de ting, som U kræver, inden for en nærmere fastsat tidsfrist.

I Landsrettens dom er der skrevet:

Der er intet bevis for, at L har fået U’s tilladelse til at fjerne vindues- og dørpartiet fra stuen ud til altanen. Efter U opdager dette, får L en frist for, hvornår vindues- og dørpartiet skal være reetableret. Alligevel gør L intet for at efterleve U’s krav. Det sammenholdt med, at L på ingen måde har vedligeholdt lejemålet, hvad angår maling, hvidtning og tapetsering, i en længere årrække, betyder, at L har vanrøgtet lejemålet, og U har derfor ret til at ophæve lejekontrakten.

Konklusion:

Ønsker man som lejer at ændre det lejemål, man bor i, har man forholdsvis brede muligheder. Det betyder, at man som lejer både må male vægge og bore huller. Vælger man som lejer at gøre dette, kan der imidlertid være et krav om, at lejligheden skal reetableres ved fraflytning. Det vil sige, at den skal se ud, som da man flyttede ind.

Som lejer er det vigtigt at læse lejekontraktens § 11 om særlige vilkår, da der her kan være krav til ændringer, som foretages i lejemålet.

Vil man som lejer lave ændringer, der er mere omfattende, skal man have udlejerens samtykke. Gennemfører man ændringerne uden samtykke, risikerer man, at lejekontrakten bliver ophævet.