Rådgivning til udlejere og lejere

Hurtig og uvildig konfliktløsning

Det kan tage mange måneder, i enkelte tilfælde op til to år, at få afgjort en sag i Huslejenævnet. I stedet kan udlejere og lejere beslutte at lade deres uenighed om depositum afgøre af LEJKAs juridiske eksperter. Det tager højst 30 dage.

Skærmbillede 2023 06 21 163319

Uenighed om depositummet fører ofte til konflikter - men de kan løses.

I mine mange år som advokat har jeg mødt et utal af udlejere og lejere. Langt de fleste er gået fra hinanden i god ro og orden, men i nogle få tilfælde kommer der desværre grus i maskineriet. Det er særligt tilbagebetaling af despositummet, der skaber konflikter.

Når man først er nået frem til fraflytningsdagen, og der pludselig opstår uenighed mellem udlejer og lejer om despositummet, kan det være svært at finde en løsning. Derfor er det vigtigt, at der bliver lavet en retvisende indflytningsrapport, som dokumenterer, hvordan boligen så ud ved lejeperiodens start. Det er også en fordel, at man som lejer holder øje med boligens tilstand og påtaler fejl og mangler - og at man som udlejer er opmærksom på eventuelle skader eller misligholdelse. Før lejeren flytter ud, bør begge parter lave en udflytningsrapport. Hvis der er sket skader på boligen eller inventaret, er det ekstra vigtigt at få taget billeder.

Mit LEJKA er det hurtigt, nemt og sikkert at uploade og dele ind- og fraflytningsrapporter, billeder osv.

3.275 kr. for konfliktløsning for alle som bruger LEJKA

Hos LEJKA tilbyder vi konfliktløsning til udlejere og lejere for, som bruger platformen til 3.275 kr. Det betyder, at vores juridiske team påtager sig at gennemgå sagen og træffe en uvildig beslutning. Udfaldet afgør, hvordan vi fordeler depositummet mellem udlejer og lejer.

Hvis der fortsat er uenighed mellem parterne, har de efterfølgende mulighed for at tage sagen videre til Huslejenævnet, Boligretten eller de almindelige domstole. Vores afgørelse er altså ikke bindende, men den kan forhåbentlig være med til at løse konflikten.

Al erfaring viser, at dokumentation og løbende dialog mellem udlejer og lejer kan forebygge mange problemer.

Vores juridiske team består af bl.a. uddannede jurister, advokater og dommere med et indgående kendskab til boligret og lejeloven, og afgørelserne baserer sig på en omfattende database med tidligere sager fra bl.a. Boligretten, Huslejenævnet og domstolene.

Konkret foregår sagsbehandlingen således:

1. Udlejer bliver bedt om at komme med sit indlæg. Vi skal have en skriftlig forklaring, dvs. en beskrivelse af problemstillingen, og udlejer skal uploade lejekontrakt, ind- og udflytningsrapporter (med billeder) og anden relevant dokumentation inden fem dage.

2. Lejer har nu fem dage til at svare på udlejers indlæg og eventuelt tilføje yderligere dokumentation og billeder.

3. Hvis udlejer ønsker at svare eller har yderligere tilføjelser, skal de uploades inden for de næste fem dage.

4. Endeligt har lejer en sidste mulighed for at respondere inden fem dage på udlejers kommentarer eller tilføjelser.

5. Herefter sendes sagen videre til det juridiske team, som træffer en afgørelse på baggrund af den information og dokumentation, som udlejeren og lejeren har fremlagt. Vi garanterer, at der går højst 30 dage fra det sidste indlæg er indleveret, til der foreligger en afgørelse.