Kundeservice & information

Hold styr på huslejebetalingen

Vi registrerer hver måned, om huslejen er blevet betalt korrekt, og vi sender en bekræftelse til begge parter. Hvis huslejen ikke er betalt, modtager lejer automatisk en påmindelse. På Mit LEJKA kan du desuden finde en oversigt over alle tidligere betalinger.

Skærmbillede 2023 06 21 165715

Der er mange gode grunde til at bruge LEJKA til at administrere lejemål og beskytte depositum. En af de funktioner, vores brugere er rigtig glade for, er modulet til huslejebetaling. Her kan udlejer og lejer se en oversigt over samtlige betalinger i forbindelse med det pågældende lejemål. Som lejer kan du se, hvor meget du har betalt i husleje, og du kan tjekke og dokumentere, at den er betalt til tiden. Som udlejer kan du se, hvor meget der er blevet indbetalt. Og du kan nemt skabe dig et overblik, hvis du har flere lejemål.

Vi sender automatisk en notifikation via e-mail til udlejer og lejer med en bekræftelse af den månedlige huslejebetaling.

Hvis huslejen mod forventning ikke er blevet indbetalt til tiden, sender vi en påmindelse til lejer. Samt en mail til udlejer om, at der ikke er betalt og der er rykket. 

HUSK: Det er virkelig vigtigt, at du KUN skriver Lejemåls-ID'et på overførslen. Du skal ikke skrive husleje eller anden tekst i feltet på overførslen. Det er kun ID på lejemålet, som skal stå der. Her er 3 eksempler på lejemåls-ID'er: 

196-080

1682-2683

10682-5283

Det består altid af talrække opdelt med 1 bindestreg. Der er ikke bogstaver i. 

Du skal ikke skrive noget efter ID'er eller før. 

Antallet af numre afhænger af, hvor nyt dit lejeforhold er. Jo nyere jo flere tal, eftersom der kommer et tal på for hver gang der kommer et lejeforhold på med en udlejer og lejer.  

IGEN: Skriv kun talrækken, som indeholder 1 bindestreg. Bindestregen skal medtages. 

OBS på gebyr: Vi har automatiske processer, som auto-importerer og eksporterer kæmpe mængder af betalinger og beløb i slutningen og starten af hver måned. De læser ID'et og ikke andet. Hvis du skriver noget andet i overførslen kan det ikke automatisk læses af vores system. Det betyder, at der skal en medarbejder ind over og identificere betalingen, og herefter skal medarbejderen manuelt registrere det på platformen og herefter manuelt overføre beløbet til enten udlejer eller lejer. Det tager ca. 10-15 min for den manuelle registrering og koster et gebyr på 125 kr.

Ved fejlindbetalinger af husleje, depositum eller forudbetalt leje, som kræver manuel behandling, f.eks. tilbageførelser af beløb, opkræves der et gebyr på 249 kr.

Udlandsoverførsler der sendes fra ikke-danske banker, vil blive pålagt et gebyr på minimum 175 kr. Det kan dog variere afhængigt af hvilken bank og hvilket land pengene bliver sendt fra.

Det vil være til stor fordel for en selv at inkludere gebyret i sin overførsel, da vi trækker gebyret fra det overførte beløb. Dette kan resultere i, at man ikke har indbetalt nok til at dække sin leje og gebyr.

For eksempel, hvis du har en husleje på 5000 kr. og sender fra Tyskland, vil det være fordelagtigt at sende 5175 kr., så gebyret er dækket. Ellers kan man ende med at skulle betale et ekstra gebyr for en ny overførsel.

Gebyret gælder også ved indbetaling af depositum og forudbetalt leje. Når LEJKA udbetaler depositum og forudbetalt leje til en udenlandsk konto, vil udenlandskgebyret på 175 kr. være fratrukket.


Hvor finder jeg ID'et

Inde på din profil kan du vælge, at den månedlige husleje administreres igennem LEJKA. Når denne services anvendes betyder dette, at udlejer og lejer hver måned modtager en mail om, hvorvidt lejen er betalt eller ikke. Anvendes denne service, så skal huslejen overføres til reg. og kontonr. 2355 - 6295702573 med lejemålets ID som tekst på overførslen. Det er vigtigt at påføre lejemålets ID på overførslen. Samme dag som lejen modtages af LEJKA, bliver lejen automatisk videresendt til udlejer. Ved manglende betaling af husleje vil lejeren i alt modtage 3 rykkere fra LEJKA. Samtidigt vil udlejen modtage 3 tilsvarende mails om, at lejen ikke er betalt. Såfremt udlejer ønsker at fremsende en påkravskrivelse og/eller inkassosag mod lejeren skal udlejeren skrive en mail til info@lejka.dk med anmodning om dette, og så vil LEJKA formidle kontakten til en ekstern advokat, som kan bistå udlejeren som repræsentant i sagen.

Hvad er reg. og konto nr. 

Huslejen skal overføres til følgende info: 

Reg. nr. 2355
Kontonummer 6295702573

Nordea Bank A/S
Grønjordsvej 10, 2300 København S
IBAN DK42 2000 6295 7025 73
BIC/SWIFT NDEADKKK

For at bruge huslejefunktionen skal du gøre følgende:

1. Log ind på Mit LEJKA og vælg det ønskede lejemål.

2. Vælg "Husleje" for at se en oversigt over de seneste betalinger for lejemålet.

3. Klik på ”Se alle måneder” for at udvide oversigten og se samtlige betalinger.

4. Øverst kan du se, om der eventuelt mangler at blive betalt husleje.

Sådan aktiverer du (som udlejer) automatisk huslejebetaling:

1. Log ind på Mit LEJKA og vælg "Profil" i menuen øverst.

2. Sæt hak i feltet med, at LEJKA skal registrere huslejen. 

2. Indtast dine bankoplysninger (registrerings- og kontonummer) og klik på "Gem".

3. Vi sørger herefter for at overføre din lejers månedlige husleje til din konto.

 

Bundfradrag

Det er naturligvis en forudsætning for det højere bundfradrag, at lejen går igennem LEJKA. Læs mere her: Tryk.