Kundeservice & information

Hold styr på huslejebetalingen

Vi registrerer hver måned, om huslejen er blevet betalt korrekt, og vi sender en bekræftelse til begge parter. Hvis huslejen ikke er betalt, modtager lejer automatisk en påmindelse. På Mit LEJKA kan du desuden finde en oversigt over alle tidligere betalinger.

Huslejebetaling2

Der er mange gode grunde til at bruge LEJKA til at administrere lejemål og beskytte depositum. En af de funktioner, vores brugere er rigtig glade for, er modulet til huslejebetaling. Her kan udlejer og lejer se en oversigt over samtlige betalinger i forbindelse med det pågældende lejemål. Som lejer kan du se, hvor meget du har betalt i husleje, og du kan tjekke og dokumentere, at den er betalt til tiden. Som udlejer kan du se, hvor meget der er blevet indbetalt. Og du kan nemt skabe dig et overblik, hvis du har flere lejemål.

Vi sender automatisk en notifikation via e-mail til udlejer og lejer med en bekræftelse af den månedlige huslejebetaling.

Hvis huslejen mod forventning ikke er blevet indbetalt til tiden, sender vi en påmindelse til lejer.

Inde på din profil kan du vælge, at den månedlige husleje administreres igennem LEJKA. Når denne services anvendes betyder dette, at udlejer og lejer hver måned modtager en mail om, hvorvidt lejen er betalt eller ikke. Anvendes denne service, så skal huslejen overføres til reg. og kontonr. 2355 - 6295702573 med lejemålets ID som tekst på overførslen. Det er vigtigt at påføre lejemålets ID på overførslen. Samme dag som lejen modtages af LEJKA, bliver lejen automatisk videresendt til udlejer. Ved manglende betaling af husleje vil lejeren i alt modtage 3 rykkere fra LEJKA. Samtidigt vil udlejen modtage 3 tilsvarende mails om, at lejen ikke er betalt. Såfremt udlejer ønsker at fremsende en påkravskrivelse og/eller inkassosag mod lejeren skal udlejeren skrive en mail til info@lejka.dk med anmodning om dette, og så vil LEJKA formidle kontakten til en ekstern advokat, som kan bistå udlejeren som repræsentant i sagen. 

For at bruge huslejefunktionen skal du gøre følgende:

1. Log ind på Mit LEJKA og vælg det ønskede lejemål.

2. Vælg "Husleje" for at se en oversigt over de seneste betalinger for lejemålet.

3. Klik på ”Se alle måneder” for at udvide oversigten og se samtlige betalinger.

4. Øverst kan du se, om der eventuelt mangler at blive betalt husleje.

Sådan aktiverer du (som udlejer) automatisk huslejebetaling:

1. Log ind på Mit LEJKA og vælg "Profil" i menuen øverst.

2. Sæt hak i feltet med, at LEJKA skal registrere huslejen. 

2. Indtast dine bankoplysninger (registrerings- og kontonummer) og klik på "Gem".

3. Vi sørger herefter for at overføre din lejers månedlige husleje til din konto.