Rådgivning til lejere og udlejere

Lejeren foretager sædvanlige installationer

Vil en lejer lave sædvanlige installationer som vaskemaskine, opvaskemaskine eller køleskab, har lejeren ret til dette, medmindre udlejeren dokumenterer, at ejendommen ikke kan klare installationen. Lejeren vil være erstatningsansvarlig, hvis installationen laver skader på lejemålet.

Hvidevarer

Vil man som lejer foretage ændringer af lejemålet, og anses disse ændringer som sædvanlige installationer, har man ret til dette, medmindre udlejeren dokumenterer, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejer og udlejer kan ikke aftale, at lejelovens § 29 ikke gælder for lejeforholdet.

Lejelovens § 29, stk. 1

Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden han foretager installationen.

Ved sædvanlige installationer, menes der, at lejeren har ret til selv at installere ting som telefon, vaskemaskine, opvaskemaskine og køleskab. Ønsker man at foretage disse ændringer, skal udlejeren have besked om det, før installationerne bliver gennemført.

Vil man som lejer lave en sådan installation, kan udlejeren kræve, at lejeren betaler et depositum eller stiller sikkerhed i form af en bankgaranti, hvis der skulle opstå skader efter installationen.

Lejelovens § 29, stk. 10

Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af de installationer, han har foretaget.  Udlejeren kan kræve, at lejeren ved forsikring eller på anden måde stiller fornøden sikkerhed for opfyldelsen af erstatningsansvaret.

Det gælder nemlig, at hvis der skulle opstå skader efter installationer, som lejeren selv har foretaget, kan udlejeren fremsætte et erstatningskrav mod lejeren.

TBB2014.220

Københavns Byrets dom af 18. december 2013

Resume:

Andelshaveren, A, får udført en større modernisering af andelsboligens badeværelse. Vvs-firmaet, som laver arbejdet, lukker senere, men har lavet flere fejl i arbejdet. Dette betyder, at der efter noget tid kommer en stor vandskade i den lejlighed, som ligger under A’s. I første omgang betaler andelsforeningen, F, for skaderne, men herefter kræver F, at A selv må betale for skaden, da A ikke har en forsikring, som dækker. A mener ikke, at der kan rejses et erstatningskrav, da A ikke har handlet på en måde, som er ansvarspådragende.

I byrettens dom er der skrevet:

Skaderne i den underliggende lejlighed er opstået på grund af det arbejde, som er udført i A’s lejlighed. Selvom der i andelsboligforeningen vedtægter ikke er en regel, som tillægger en andelshaver et objektivt erstatningsansvar, når skaderne er kommet på baggrund af andelshaverens installationer, må reglen alligevel kunne bruges i denne sag. A er derfor erstatningsansvarlig for det tab, som F har haft i forbindelse med vandskaden.

Konklusion:

Vil man som lejer lave sædvanlige installationer i lejemålet, har man ret til dette, medmindre udlejeren dokumenterer, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen.

Ønsker man at foretage disse ændringer, skal udlejeren have besked om det, før installationerne bliver gennemført. Udlejeren kan herefter kræve, at lejeren betaler et depositum eller stiller sikkerhed i form af en bankgaranti, hvis der skulle opstå skader efter installationen.

Skulle installationerne lave skader på lejemålet, kan udlejeren fremsætte et erstatningskrav mod lejeren.