Kundeservice & information

Guide til ind- og fraflytningsrapporter

Uden en indflytningsrapport kan udlejer ikke gøre krav i depositummet, når en lejer flytter ud. Samtidig kan en lejer miste sit depositum på grund af manglende dokumentation. Vi hjælper med at lave lovpligtige rapporter, så der er rene linjer mellem jer.

Inspektion2

Når en lejer flytter ind, skal udlejeren i nogle tilfælde gennemføre et indflytningssyn og udarbejde en indflytningsrapport. På samme måde har udlejeren pligt til at gennemføre et fraflytningssyn og udarbejde en fraflytningsrapport, når lejeren flytter ud af boligen.

Formålet med disse eftersyn og rapporter er at lave en status på lejemålets stand. Det betyder, at lejer ikke skal hæfte for de fejl og mangler, der bliver konstateret ved indflytningen. Når lejeperioden slutter, kan udlejer sammenligne rapporterne og afgøre, hvad lejeren er forpligtet til at erstatte eller istandsætte - og dermed også hvor meget, der eventuelt skal trækkes fra depositummet.

Hvis du udlejer mere end én beboelseslejlighed (hvor lejeren har selvstændig køkkenadgang), skal du ifølge Lejeloven udarbejde både en indflytnings- og fraflytningsrapport. Du skal ikke gennemføre et indflytningssyn, hvis du kun udlejer enkeltværelser.

Der findes intet lovkrav til form og indhold, men på Transport- og Boligministeriets hjemmeside findes disse eksempler:

Indflytningsrapport i Word-format (klik på link for at downloade)

Fraflytningsrapport i Word-format (klik på link for at downloade)

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at tage billeder - og helst som mange som muligt. På den måde er I sikre på, at alt er veldokumenteret. Mange udlejere og lejere ender desværre i en konflikt ved fraflytning, fordi der er uenighed om lejemålets stand ved indflytningen. Så husk billeder! Som brugere af LEJKA kan I nemt uploade og dele billeder med hinanden på Mit LEJKA.

Lejeren skal indkaldes til et evt. indflytningssyn - men har ikke pligt til at møde op. Hvis lejer vælger at deltage, skal udlejer udlevere indflytningsrapporten under selve synet. Ellers skal udlejeren sende rapporten til lejeren senest to uger efter indflytningssynet.

Senest to uger efter at lejeren har afleveret nøglerne, skal udlejeren gennemføre et fraflytningssyn og lave en fraflytningsrapport. Hvis udlejer lejer mere end én beboelseslejlighed ud, skal lejer indkaldes skriftligt til fraflytningssynet mindst en uge i forvejen.

I alle tilfælde er det vigtigt, at lejeren kvitterer og får mulighed for at komme med kommentarer og tilføjelser.